baner
Porsche Krańcowa

Mobilność dla osób
niepełnosprawnych

Zyskaj 80% dofinansowania


Sprawdź
Porsche Krańcowa

Zyskaj dofinansowanie na wspieranie osób niepełnosprawnych

Bądź mobilny zawsze. Zyskaj dofinansowanie do samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych. Środki finansowe z programu PFRON zapewnią osobie z niepełnosprawnością dostęp do samochodu dostosowanego do jego indywidualnych potrzeb, a przede wszystkim mobilność i aktywność.

nowy-caddy

Nowy Caddy

od 45 tys. PLN

nowy-caravelle

Nowy Caravelle 6.1

od 80 tys. PLN

S-A-M. Program PFRON

Samodzielność - Aktywność - Mobilność
Mobilność osób z niepełnosprawnością

Rządowy program wsparcia

Celem tego programu będzie zaopatrzenie w specjalnie dostosowane środki transportu osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, wymagające do przemieszczania się specjalnie dostosowanego samochodu.

Moduł A: Zapewnienie osobie z niepełnosprawnością samochodu dostosowanego do jej indywidualnych potrzeb.W ciągu trzech lat na tę formę wsparcia przeznaczone zostanie 60 mln zł. Środki będą dostępne od kwietnia 2022 r.

Moduł B: Zapewnienie mieszkańcom gmin wiejskich transportu samochodowego wraz z niezbędnym wsparciem.Budżet na to działanie to 33 mln zł na trzy lata.

Moduł C: Dofinansowanie lub refundacja kosztów kursu lub egzaminów na prawo jazdy dla osób korzystających z zakupu samochodu w ramach modułu. W ciągu trzech lat na ten cel przeznaczone zostanie 6,75 mln zł, a ze wsparcia skorzysta ok. 900 osób. Operatorem wsparcia będzie samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

caravelle-ramp
caravelle-seats
caravelle-big

Chcesz dowiedzieć się
więcej na temat tej oferty?
Napisz do nas!Zostaw swoje dane - napiszemy do Ciebie,
gdy zostaną opublikowane!

Wypełnij formularz

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-178) ul. Sekundowa 1, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000108213. Mogą się Państwo z nami skontaktować przy pomocy numeru telefonu +48 22 223 15 15 oraz adresu e-mail: rodo@porscheinterauto.pl. Informujemy, że podane przez Państwa dane będziemy przetwarzać w celu obsługi Państwa zapytania, w tym w celu kontaktu z Państwem w tym zakresie. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe także w innych celach, jeśli wyrażą na to Państwo odrębną zgodę. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo do żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych a także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Więcej na ten temat przeczytają Państwo w naszej Polityce Prywatności (http://www.porscheinterauto.pl/rodo).
Rozwiń ZwińZGODA MARKETINGOWA


Aby móc przetwarzać Państwa dane w celu przesyłania Państwu informacji dotyczących promocji, akcji marketingowych, organizowanych wydarzeń w związku z naszą działalnością oraz oferowanych przez nas produktów i usług za pośrednictwem wskazanych poniżej kanałów komunikacji, prosimy Państwa o wskazanie preferowanych form komunikacji z Państwem poprzez wyrażenie poniżej wskazanych zgód. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć zgodę na kontakt marketingowy.


*Wyrażam zgodę na przekazanie mi informacji handlowej i wykorzystanie wskazanych przeze mnie danych do celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu art. 172 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Moja zgoda dotyczy kontaktowania się ze mną za pośrednictwem:* Udzielenie zgody jest nieobowiązkowe